پایه پرچم شهری، میله ای برای نگهداری پرچم است که ظاهری میله ای و یا لوله ای شکل دارد و باعث ایحاد جلوه زیبا هم می شود. محل استفاده از پایه پرچم شهری، در محل هایی از شهر است که تردد زیادی وجود دارد مانند مدارس، میادین، پل ها، خیابان ها، اماکن نظامی و… همچنین در ادارات و سازمان های مختلفی از این پایه استفاده می شود. کاربرد پایه پرچم شهری، برافراشته کردن پرچم های با ابعاد بسیار بزرگ است و باعث ایجاد چشم انداز وسیعی برای پرچم می شود. ارتفاع پایه بر اساس عواملی مثل وسعت دید، وضعیت جغرافیایی، میزان باد منطقه، نوع خاک منطقه و… تعیین می شود.

پایه پرچم شهری